Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση μιας μονάδας τηλεφωνικού κέντρου είναι το βασικό αντικείμενο επικοινωνίας της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνουμε την συντήρηση του ήδη υπάρχων τηλεφωνικού σας εξοπλισμού με εξειδικευμένους τεχνικούς τηλεφωνικών κέντρων και σας δίνουμε τη δυνατότητα αναβάθμισης χωρητικότητας σε συνδυασμό με μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Παρέχουμε  την καλύτερη λύση για τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης σε μια ραγδαία εξελισσόμενη αγορά όπου κυριαρχούν οι τεχνολογίες του διαδικτύου (Internet) και οι εφαρμογές του δικτύου φωνής Voice Over IP (VOIP) μέσω τοπικού δικτύου υπολογιστών ή γραμμών VDSL και FIBER.

Τηλεπικοινωνίες

Ειδικά σχεδιασμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της διαχείρισης όλων των επικοινωνιών της εταιρείας σας για το παρόν και το μέλλον.

Αυτοματισμοί Γραφείου

Προσφέρουμε επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο, είτε με απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων, είτε με ανταπόκριση των ειδικευμένων τεχνικών στο χώρο σας.